Privatlivspolitik

Dataansvarlig:

Den juridiske ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger på DanskeMusikere.dk er:

Andreas Baggesen
Ny Nedergårdsvej 2B
8960 Randers SØ
Danmark

Formålet for DanskeMusikere.dk:

DanskeMusikere.dk er en gratis platform der har til formål at hjælpe til med at forbinde musiklivet i Danmark. Danske musikere, koncertarrangører, producere, lydteknikere, managers, dj’s, undervisere mv. kan oprette sig, så der kan skabes grobund for nye oplevelser inden for dansk musik, via nye bands, nye produktioner, nye koncerter og ny læring.

Der behandles følgende personoplysninger om dig:

 • Brugernavn
 • E-mail
 • Adgangskode
 • Navn
 • Introduktion
 • Band/gruppe navn
 • Navn på tilknyttet musikalsk virksomhed
 • Profession
 • Profil tags
 • Landsdel
 • By
 • Genre
 • Om du repræsenterer band/gruppe
 • Om du er åben for at være med i (flere) bands
 • Om du repræsenterer pladeselskab
 • Om du er uden pladekontrakt eller åben for en ny
 • Om du har adgang til et lydstudie
 • Om du har adgang til et øvelokale
 • Om du kan bookes til at spille live
 • Om du kan bookes til at spille akustisk
 • Om du tilbyder undervisning
 • Kontaktoplysninger til din manager, dit pladeselskab eller bookingbureau
 • Kontakt telefon
 • Kontakt e-mail
 • Specielle krav til omgivelser eller udstyr ved koncert
 • Link – Hjemmeside
 • Link – Soundcloud
 • Link – Facebook
 • Link – Instagram
 • Link – Youtube
 • Link – Andet du evt. udfylder her
 • Priser

Der indsamles personoplysninger fra følgende kilder:

Kun direkte fra dig.

Dine personoplysninger bliver behandlet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

a: Artikel 6.1 a (samtykke)
b: Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesse for OnlinePassion)

Underdatabehandlere:

DanskeMusikere.dk er hosted hos Azehosting ApS, hvorfor data derfor også kan blive delt med denne virksomhed.

DanskeMusikere.dk bruger Mailchimp til at udsende nyhedsbreve, hvorfor data derfor også kan blive delt med denne virksomhed.

Opbevaring:

Dine personoplysninger vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt til de nævnte formål. Er du inaktiv i 2 år vil du kunne modtage en e-mail hvor du bliver spurgt om du ønsker at beholde din profil før den slettes.

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor. 
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde: 

 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en besked her.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.